Stichting Behoud De Oude Mattheüs

Word vriend(in)

De Oude Mattheüs is belangrijk cultureel historisch erfgoed. Het gebouw is beeldbepalend voor het centrum van dorp. Ze is het oudste rijksmonument van Eibergen, dateert uit 1500 en draagt de sporen van hoogte- en dieptepunten die de inwoners van het dorp met elkaar hebben meegemaakt. Het is aan ons om er voor te zorgen dat dit monument voor de generaties na ons behouden blijft. Dat is het doel van de toekomstige Stichting Behoud De Oude Mattheüs.

Stichting Behoud De Oude Mattheüs

Het onderhoud en het gebruik van de Dom veel geld. De Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken is eigenaar van het gebouw en heeft dat tot nu toe met haar leden opgebracht. Maar het aantal leden neemt af en daarmee ook de inkomsten. Er is geld en menskracht nodig om het monument te behouden voor de toekomst. Daarom wordt de Stichting Behoud De Oude Mattheüs opgericht. Deze nieuwe stichting stelt zich tot doel vrienden te verzamelen die persoonlijk of financieel bij willen dragen aan de instandhouding van het gebouw. 

Help mee

De Oude Mattheüs heeft veel in zich, maar haar toekomst is wel afhankelijk van donaties. Met uw financiële bijdrage kan kunst blijven schitteren, muziek klinken en erfgoed levend blijven in dit oudste gebouw van Eibergen! Maak een gift over op de speciaal voor donateurs geopende rekening: NL89 RABO 0374 0348 18 t.n.v.  Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken, o.v.v. gift de Dom. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. KvK inschrijving nr: 76427706

Vul het formulier in

Ja, ik word vriend(in) van De Oude Mattheüs

Scroll naar boven